عمومیهمسرداری و ازدواجویژه

نکاتی برای همسرداری موفق

نکاتی برای همسرداری موفق
نکاتی برای همسرداری موفق
نکاتی برای همسرداری موفق
نکاتی برای همسرداری موفق

1- ازدواج خود را مامن و سر پناه امنی قرار دهید تا در آن زخم های خود را التیام بخشید . به معشوق خود تکیه کنید و بگذارید که او نیز به شما تکیه کند تا بدین وسیله زخم های او نیز التیام یابد

2- معجون عشق:توجه ، محبت ،قدر دانی،3بار در روز هر بار 3دقیقه از معجون عشق به معشوق خود بخورانید تا قلب و روح او را سیراب کنید، سپس ببینید که چگونه مقابل دیدگان شما از خوشحالی ،رضایت و احساس خوشبختی خواهد درخشید.

3- از روی انتخاب و برخاسته از میل و رضایت ، عشق بورزید نه از سر اجبار و اصرار . فقط با این شرایط است که عشق ورزیدن به تجربه ای رضایت بخش و ارضا کننده تبدیل خواهد شد. گاهی اوقات “نه” گفتن همان گوش دادن به ندای کوچک درونی خودتان و برآوردن آن است.

4- بگذارید کسانی که دوستشان دارید بفهمند چقدر به آنها عشق می ورزید. هرگز این حقیقت را از آنها مخفی نکنید . هرگز کلمات محبت آمیز خود را برای آینده ای دور” پس انداز” نکنید.هیچ گاه عشق ورزیدن را به تعویق نیندازید و هرگز آنان را که دوستشان دارید ترک نکنید .

5- هرگز برای عشق ورزیدن منتظر لحظات خاص نشوید . از لحظه لحظه ی زندگیتان به منظور عشق ورزیدن ، آن هم با تمام وجود و از اعماق قلب خود استفاده کنید و بهره جویید .

6- هر روز سه بار و هر بار برای مدتی ،به همسر خود عشق بورزید . خواهید دید که در طول روز ، همواره به یاد همسرتان خواهید بود . و در خود جاذبه ی بیش تری نسبت به او احساس خواهید کرد . به طوری که در انتظار عشق ورزیدن بعدی سر از پا نخواهید شناخت .

7- عشق و نیاز به معشوق را آتشی ببینید که به خرمن جانتان افتاده است . هر بار که به معشوق خود عشق می ورزید تصور کنید این عشق با حرارت و نیاز از دست شما به بدن او منتقل می شود و جسم و جانش را به لذت و سرور مشتعل می نماید و قلب و روحش را با شعف و شادمانی سیراب می کند.

8- دست کم هفته ای یکبار ، اوقاتی را به تخلیه و حل و فصل تنش های روحی و احساسی تولید شده میان خود و معشوقتان اختصاص دهید . سپس تمامی حقیقت را در مورد احساساتتان با او در میان بگذارید . هر آنچه از رفتار و گفتار او را که تمام و کمال هضم و جذب نکرده اید، دوباره مطرح بکنید و به احساسات او نیز در این باره گوش فرا دهید.

9- از اهداف روحی و احساسی ای که در ازدواج خود تعقیب می کنید لیستی تهیه کرده و آن ها را با نامزد/همسر خود در میان بگذارید . آرمان هایی را که ازدواج خود به دنبال تحققشان هستید حتما” به اطلاع او برسانید .

10- هنگامی که احساس می کنید در مقابل احساسات نامزد/همسرتان جبهه گرفته اید یا در مقابل آن ها از خود مقاومت نشان می دهید ، لحظه ای بایستید و درنگ کنید . سپس از خودتان بپرسید : آیا او هم با احساسات خود به چیزی اشاره نکرده است که من از روبرو شدن و کنار آمدن با آن سرباز می زنم .

11- با دیدگان خود به معشوق خود عشق بورزید . بیاموزید که چگونه آگاهانه و با هوشیاری به دنبال زیبایی های او بگردید و شکوه ،اعجاز و ظرافت های واقعی و طبیعیش را دریابید .

12- با نگاه کردن به همسر خود او را بستایید و تحسین کنید . با صحبت کردن به همسر خود عشق بورزید و او را شریک زندگی خود در تمامی لحظات بدانید.

13- به چشمان معشوق چنان خیره شوید که گویی نقطه ای ماورای چهره ی جسمانی او را می بینید. با چشم جان خود ، فراتر از جسم فیزیکی معشوق را نظاره کنید تا ماهیت و جوهره ی ذاتی و حقیقی او را ببینید و خویشتن حقیقیش را همان گونه که هست ،دریابید. سپس چشمتان حقایق روشنی را خواهد دید که واژگان هرگز یارای آموختن آن ها را به شما نخواهند داشت . آری فقط در این هنگام است که تمامی حقیقت را ئر مورد او احساس خواهید کرد .

14- هنگامی که نامزد /همسرتان عصبانی و خشمگین می شود او را کودک آزرده و رنجیده ای ببینید که نمی داند چگونه تقاضای همیاری ،آرامش و همدلی کند . این عمل به شما کمک خواهد کرد تا با خشم و عصبانیت از خود واکنش نشان ندهید بلکه با عشق ورزی و پذیرش به او پاسخ دهید .

15- به هنگام عشق ورزیدن،احساسات و عواطف خود را نیز با معشوق قسمت کنید.درونیات خود را با او در میان بگذارید. احساسات خود را به او نشان دهید.هم چنین خواسته ها و نیازهایتان،عمیق ترین احساسات قلبی و نیز عشق خود را با تمامی عمق و وسعت آن به او ابراز کنید.

16- با معشوق به گونه ای رفتار کنید که گویی طفل تازه تولد یافته ای است : شکننده و آسیب پذیر . به جز دوستان ،حامیان و زوج هایی که با عشق متقابل با یکدیگر رفتار می کنند ، شخص دیگری را به اطراف او راه ندهید . درست همان گونه که به جز دوستداران و خیر خواهان کودک تازه تولد یافته تان ، حضور کسی دیگر را پیرامون او تحمل نمی کنید.

17- قلب و روح معشوق را با کلمات و واژه های محبت آمیز و عاشقانه سیراب سازید . جز عشق و محبت و صفا چیز دیگری را به پای او نریزید .

18- هنگامی که با همسر خود صحبت می کنید به جز عشق او از چیزهای دیگر چشم پوشی کنید . با تمام وجود عشق بورزید و بگذارید زندگی شما سراسر عشق و محبت شود .

19- هنگامی که در روابط خود با نامزد / همسرتان با مشکلی مواجه شدید هرگز به روابط عشقی نامشروع پناه نبرید . اگر نسبت به چنین روابطی احساس نیاز می کنید آن را هشداری دال بر این بدانید که ازدواجتان با مشکل روبه رو شده است . از انرژی های خود برای بهبود بخشیدن و یا تکامل ازدواجتان استفاده کنید .

20- ارتباط بیشتری میان خود و معشوقتان برقرار کنید، آن هم نه فقط بین بدن هایتان بلکه میان افکار، قلب ها و روح هایتان . هر چه ارتباط میان خود را قوی تر و عمیق تر سازید بافت ازدواجتان نیز استحکام و دوام بیشتری خواهد یافت .

21- هنگامی که با همسر خود ، روابط زناشویی دارید آن را بزرگداشت و گرامی داشت زندگی و ازدواجتان ببینید و از نیروی آن برای تحکیم این ازدواج استفاده کنید . با این روش می توانید لذت جسمانی صرف را به وجد ، شعف و سرور فیزیکی – جسمانی و نیز احساسی _ عاطفی بدل نمایید .

22- جرات و شهامت روحی آن را داشته9 باشید که معشوقتان را با تمام وجود دوست بدارید و به او عشق بورزید . او را به درون خود راه دهید و اجازه دهید تا تمامی قسمت های وجودی شما را تمام و کمال – همان گونه که هستید – ببیند : توانمندی ها و ضعف ها ، امید ها و یاس ها ، آرزوها و ترس ها ، “بالغ ” توانمند و آگاه و نیز کودک ترسیده و تنهایتان را .

23- هرگاه خواستید جوهره و ماهیت اصلی عشق را با تمام ژرفایش احساس کنید از همسر خود بخواهید صمیمانه شما را دوست بدارد و عشق بورزید تا ارتباط محبت آمیزتان را دوباره باز یابید .

24- خواسته ها و نیاز های خود را گرامی و محترم بشمارید . این نیاز ها و خواسته های تان هستند که به شما فرم انسانی و نیز احساس سر زندگی و زنده بودن می دهند . هر چه بیش تر با نیاز ها و خواسته های طبیعی خود در تماس باشید و آن ها را ابراز کنید ، عشق ، شور ، حرارت ، رضایت و غنای بیش تری را در روابط خود تجربه خواهید کرد .

25- بیاموزید جز حقیقت ، چیزی به معشوق خود نگویید . این حقیقت محض ، کامل و بی کم و کاست است که تنها روزنه ی امید ازدواجتان به شمار می رود . حقیقت ، شما را آزاد خواهد ساخت و آزادی نیز به شما این امکان را خواهد داد تا سبکبالانه عاشق شوید و عاشق نیز بمانید .

26- جادو و اعجاز عشق را چنان میان خود و همسرتان زنده نگه دارید که گویی ، دارای یک ماجرای عشقی همیشگی با او هستید !

27- تمامی سعی و تلاش خود را بکار گیرید تا هر گونه احساسات و عواطف منفی را میان خود و نامزد / همسرتان برطرف کنید . چنان چه این احساسات را حل و فصل نکنید آن را به ارتباط زناشویی بعدی خود نیز انتقال خواهید داد .

28- ازدواج رمانتیک خود را به خدا یا نیرویی برتر بسپارید تا آن را از گزند حوادث و بلاها محفوظ بدارید و به خود نیرو بخشید . همانا این گرامی داشت و بزرگداشت منبع و سرچشمه ی عشقی است که در یکدیگر یافته اید . این همان طلب کردن روشنی و بصیرتی است که برای گسترش و رشد مستمر این هدیه و موهبت الهی بدان نیاز دارید .

29- هنگامی که شما و معشوق در راه عشق خود با مشکلات و سختی هایی روه رو شدید به یاد بیاورید که شما و او به دلایلی همسفر شده اید . فقط برخاسته از این حس عمیق باز شناختن و به یاد آوردن است که می توانید خشم و انزجار خود را هر چه سریع تر تخلیه کرده ،رنجش و آزردگی را پشت سر گذاشته و به بخشش و عشق برسید . سپس دوباره خواهید توانست پیوند جاودانه ی خود را که همواره در زیر این گونه احساسات مدفون بوده ،باز یابید .

30- عشق ورزیدن را انتخاب کنید . عشق خود را ابراز و آن را با دیگران قسمت کنید . عشق تان را پنهان نکنید بلکه آشکار و روشن نشانش دهید . منتظر نمانید که احساسی تند و آتشین از عشق بر شما چیره شود تا در نهایت اقدامی صورت دهید . بدانید که با برگزیدن عشق ، نه فقط معشوق را خرسند و خوشحال خواهید ساخت بلکه عشق خود را نیز با قوت و عمق بیش تری احساس خواهید کرد و شادی و شادمانی را برای خود به ارمغان خواهید آورد .

31- هنگامی که به دیدگان معشوق خیره می شوید به خود اجازه دهید تا مانع ها ، فاصله ها و جدایی ها را زیر پا گذاشته و در نورید تا پس در یک لحظه ، روح شما و معشوق یکدیگر را لمس کنند .

32- کودک ترسیده و آسیب پذیر درون همسرتان را شناسایی کنید . آمال و آرزوهای او را باز شناسید ، عطش خواستن او را سیراب کنید … خوبی های روح او را دریابید … حال ، باز هم ژرف تر بنگرید و به دنبال عشق بگردید . معشوق را نمودی کامل ، خالص و بی عیب و نقص از عشق ببینید .

33- توانایی و قابلیت عشق ورزیدن ، بزرگ ترین موهبتی است که در اختیار دارید . اعجاز حیات و زندگانی را با جشن گرفتن لحظه به لحظه ی آن ، بزرگ و گرامی بدارید . موهبت عشق را با عاشق بودن و ” الگو ” و “مظهر” عشق بودن ارج نهید و گرامی بدارید .

34- برای بروز و ظهور خلاقیت های خود ، فعالیت های خلاق و رضایت بخش مناسبی بیابید تا ازدواجتان به صورت تنها منبع و یگانه تکیه گاه انرژی های خلاق شما در نیاید .

35- هرگز سعی نکنید خود را در مقابل معشوق تحقیر کنید و یا کوچک و ناچیز جلوه دهید . چنان چه قسمتی از بخش های وجودی خود را دوست ندارید یا نمی پسندید ، آن را تغییر دهید . سپس هنگامی که از شما تعریف یا تمجید می کنند به گفتن “متشکرم” اکتفا کنید و هرگز برای تعدیل یا بی اهمیت جلوه دادن نکات مثبت و توانایی های خود چیزی نگویید .

36- خود را متعهد سازید تا بیاموزید آن گونه که معشوق به راستی استحقاق آن را دارد به او عشق بورزید . از او بپرسید : “چگونه می توانم تو را بیش تر دوست داشته باشم ؟” ، “چگونه می توانم این احساس را به تو منتقل کنم که بسیار دوست داشتنی هستی ؟ “

37- حتما” درباره ی تمامی آن چه شما را ناراحت می کند یا عصبانی کرده با نامزد / همسر خود صحبت کنید .

38- به خود اجازه دهید عشق ورزیدن را بیاموزید . هر آنچه را در باب عشق وجود دارد بشنوید ، بخوانید و یاد بگیرید . هرگز فرض نکنید که در مکتب عشق “همه چیز دان ” هستید .
(1) مهمترین نکات همسرداری یا نکات همسرداری موفق
مهمترین نکات همسرداری یا نکات همسرداری موفق


(2) راز و رمزهای موفق همسرداری
راز و رمزهای موفق همسرداری


(3) نکات مهم همسرداری
نکات مهم همسرداری


(4) کارگاه آموزش نکات همسرداری در زندگی In stock
کارگاه آموزش نکات همسرداری در زندگی زناشویی برنا اندیشان


(5) 20 مورد نکات همسرداری برای زندگی
20 مورد نکات همسرداری برای زندگی عاشقانه - مجله آسان طب


(6) نکات مهم همسرداری موفق - مجله ونوس
نکات مهم همسرداری موفق - مجله ونوس - دانشنامه فرزند


(7) دوره رایگان ازدواج سالم و موفق بیشتر
دوره رایگان ازدواج سالم و موفق بیشتر از یک نفر


(8) ترفندهای مهم همسرداری برای آقایان و
ترفندهای مهم همسرداری برای آقایان و خانم ها ساعدنیوز


(9) 20 تا از نکات همسرداری و زناشویی موفق
20 تا از نکات همسرداری و زناشویی موفق برای خانم ها - هنر فردی


(10) نکات همسرداری برای زنان آموزش زندگی و عشق
نکات همسرداری برای زنان آموزش زندگی و عشق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =

دکمه بازگشت به بالا