عمومیهمسرداری و ازدواجویژه

خانم جان چیکار به حرف دیگران داری

خانم جان چیکار به حرف دیگران داری
خانم جان چیکار به حرف دیگران داری
خانم جان چیکار به حرف دیگران داری
خانم جان چیکار به حرف دیگران داری؟


یکى از صفات زشتى که در بین مردم شیوع دارد صفت عیبجویى وبدگویى از دیگران است. این صفت کثیف علاوه بر زشتى ذاتى که داردمفاسد بیشمارى را نیز ایجاد میکند،سبب بدبینى و سوءظن مى‏شود،نفاق ودشمنى بوجود مى‏آورد،مردم را بجان هم مى‏اندازد، رشته‏هاى انس و مودت‏را قطع میکند،صفا و صمیمیت را از بین مى‏برد،کانون گرم خانوادگى راسرد مى‏کند،در بین زن و مرد جدایى مى‏افکند،باعث قتل و جنایت‏مى‏شود.
متاسفانه این عیب بزرگ به طورى در بین ما شایع شده که زشتى‏خود را از دست داده است، نقل هر مجلس و زینت‏بخش هر محفل و یک‏سرگرمى رسمى بشمار مى‏رود،کمتر مجلسى اتفاق مى‏افتد که از کسى‏بدگویى نشود،مخصوصا اگر مجلسى زنانه باشد،وقتى دو زن با هم برخوردنمودند بدگویى و ولنگارى شروع مى‏شود،از این بد بگو از آن بد بگو،پشت‏سر این بد بگو پشت‏سر آن بد بگو،گویا در عیبجویى مسابقه‏گذاشته‏اند،بدتر از همه اینکه گاهى دیگران را رها کرده به شوهران‏یکدیگر مشغول مى‏شوند،بالاخره عیب و نقصى براى شوهر دیگرى پیداکرده مى‏گوید،یا از

قیافه و شکلش مذمت مى‏کند،یا از شغل و کارش‏بدگویى مى‏نماید،یا به مراتب تحصیلاتش ایراد مى‏گیرد یا از اخلاق وآدابش انتقاد میکند یا به اوضاع مالى‏اش خرده‏گیرى میکند،اگرنفت فروش باشد میگوید شوهرت بوى نفت مى‏دهد چگونه با او بسرمى‏برى؟اگر کفاش باشد مى‏گوید چرا به کفاش شوهر کردى؟اگر راننده‏باشد میگوید: شوهرت همیشه در سفر است،خیرى نمى‏بینى،اگر قصاب باشد مى‏گوید:بوى دنبه میدهد. اگر ادارى باشد میگوید:در زندگى و محل‏شغل آزادى ندارد،اگر ندار و کم درآمد باشد میگوید:چگونه با این شوهرندار مى‏سازى؟حیف از تو خانم به این خوشگلى که شوهرت زشت وبد ترکیب است،شوهرت کوتاه قد یا سیاه رنگ یا لاغر اندام است،چرا به‏یک چنین مردى شوهر کردى؟مگر پدر و مادرت از تو سیر شده بودند که‏ترا به یک چنین مردى شوهر دادند؟تو که صدها خواستگار داشتى،حیف‏نبود به یک مرد بى‏سواد کوتاه فکر شوهر کنى و از تمام خوشیها محروم‏گردى؟نه سینما نه تفریح،پس چى؟

راستى چه شوهر بد اخلاقى دارى هر وقت او را مى‏بینم صورتش‏درهم کشیده و عبوس است، چه طور با او زندگى میکنى؟واه!بعد از این‏همه تحصیلات رفتى به یک دهاتى شوهر کردى؟
سخنان مذکور و صدها مانند اینها است که در بین خانمها رد و بدل‏مى‏شود.اصولا با این قبیل ولنگاریها عادت کرده‏اند،در آثار و نتائج‏سخنانشان اصلا فکر نمى‏کنند،فکر نمى‏کنند که ممکن است‏با یک جمله‏کوتاه زنى از شوهرش دلسرد شده کار به طلاق و جدایى بلکه به قتل وجنایت منتهى شود.
اینگونه زنها واقعا شیطانى هستند به صورت انسان،دشمن آسایش‏و خوشى خانواده‏ها هستند،همانند شیطان ایجاد نفاق و دشمنى و اختلاف‏مى‏کنند،کانونهاى گرم زناشویى را به زندانهاى تاریک و دردناک تبدیل‏مى‏سازند.چه باید کرد؟اینهم یکى از صفات زشت و بى‏ادبیهاى اجتماع مااست،با اینکه اسلام شدیدا از این عمل نهى کرده ما حاضر نیستیم این‏خوى پلید را از خود دور سازیم.

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود:اى کسانیکه به زبان مدعى‏اسلام هستید لیکن ایمان در دلتان راه نیافته،از مسلمانها بدگویى نکنید ودر صدد عیبجویى نباشید.زیرا هر کس از مردم عیبجویى کند خدا نیز درعیوب او دقت‏خواهد نمود،و در آن صورت رسوا خواهد شد و لو درخانه‏اش باشد. (1)

این زنهاى دیو صفت‏یکى از چند منظور را مى‏توانند داشته باشند:
یا به قصد دشمنى و کینه‏توزى بدگویى میکنند تا خانواده‏اى را از هم‏بپاشند،یا رشک و حسد به عیبجویى وادارشان میکند،یا منظورشان تفاخرو خودستایى است و به وسیله بدگویى از دیگران میخواهند خوبى خودشان‏را جلوه دهند،یا به علت اینکه در خودشان عیب و نقصى سراغ دارند به‏منظور عقده‏گشایى انتقاد میکنند،یا قصدشان اغفال و فریب دادن خانم‏ساده‏لوحى است،یا منظورشان تظاهر به خیرخواهى و دلسوزى است،گاهى هم جز سرگرمى و ارضاى یک عادت کثیف نفسانى هدفى ندارند،به‏هر حال آنچه مسلم است اینکه قصد خیرخواهى و دلسوزى ندارند،این‏خوى زشتى که در بین زن و مرد ما کاملا رواج دارد آثار بسیار خطرناک وبدى در بردارد،چه دوستیهایى را بر هم زده!چه جنگ و ستیزه‏هایى بوجودآورده!چه زندگیهاى گرمى را از هم متلاشى نموده و چه قتل و جنایتهایى رابوجود آورده است؟!

خوانندگان محترم،مسلما نمونه‏هاى فراوانى از این قبیل حوادث‏سراغ دارند لیکن باز هم بداستان زیر توجه فرمائید:
«زنى بنام…در دادگاه گفت:مردى بنام…براى بر هم زدن صمیمیت من و شوهرم تا مى‏توانست از او بد میگفت.میگفت…بدرد تونمى‏خورد،حیف از توست که با او زندگى مى‏کنى، ترا درک نمى‏کند،عاطفه ندارد،از شوهرت طلاق بگیر تا با تو ازدواج کنم…در اثر القاآت اوگمراه شده با کمک هم شوهرم را کشتیم.» (2)
خانم محترم،اکنون که بمقاصد پلید این افراد پى بردى چاره کاربدست تو است،اگر به سعادت و خوشبختى خودت و شوهر و فرزندانت‏علاقه دارى مواظب باش تحت تاثیر القاآت این شیطانهاى انسان نما قرارنگیرى،گول دلسوزیهاى ظاهرى آنها را نخور،یقین بدان که دوست تونیستند،بلکه دشمن سعادت و خوشبختى تو هستند،قصدشان اینست که ترابه بدبختى و سیه روزى بیندازند،ساده لوح و زودباور و خوشبین نباش،بازیرکى و هوش مقاصد پلیدشان را دریاب،و به مجرد اینکه خواستند ازشوهرت عیبجویى کنند جلوشان را بگیر، بدون ملاحظه و خجالت‏بگو:اگرمیخواهید دوستى و رفت و آمدمان برقرار باشد بعد از این حق ندارید یک‏کلمه درباره شوهر من بدگویى کنید،شوهرم را دوست دارم و هیچ عیبى هم‏ندارد،کارى به زندگى و شوهر و فرزندان من نداشته باشید.

اگر این صراحت لهجه را از تو دیدند و فهمیدند به شوهر وفرزندانت علاقه‏دارى از گمراه کردنت مایوس میگردند و براى همیشه ازشر ولنگاریها و بدگوییهاى آنها راحت مى‏شوى.فکر نکن رنجیده خاطرمى‏شوند و رفاقتتان برهم مى‏خورد،زیرا اگر دوست واقعى باشند نه تنهارنجش پیدا نمى‏کنند بلکه از تذکرات خردمندانه تو متنبه شده تشکرمى‏نمایند،و اگر دشمنانى هستند بصورت دوست،همان به که رفت و آمد را ترک کنند،و اگر دیدى حاضر نیستند دست از این خوى پلید بردارندصلاحت در اینست که بطور کلى با آنها قطع رابطه کنى.زیرا دوستى ومعاشرت با آنها ممکن است‏بدبختى و سیه‏روزى ترا فراهم سازد.
(1) خانم جان چیکار به حرف دیگران داری - سی فارس
خانم جان چیکار به حرف دیگران داری - سی فارس


(2) چگونه فکر دیگران را به راحتی بخوانیم
چگونه فکر دیگران را به راحتی بخوانیم


(3) چگونه از دیگران تعریف کنیم تا چاپلوسی
چگونه از دیگران تعریف کنیم تا چاپلوسی نباشد در جواب تعریف چه بگوییم - مریم معتمد پویا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا